Boat Rush

Boat Rush

Boat Rush

Boat Rush

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Get your boat as far down the river as possible avoiding traps and obstacles.

راهنمای بازی

Using the arrow buttons or tapping on the screen to move your boat left and left. Avoid all obstacles as they will kill you.

خلاصه

Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.