Blocks Match 3

Blocks Match 3

Blocks Match 3

Blocks Match 3

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

incukaca zomdlalo

incazo ngomdlalo

Match the blocks to get a higher score

uncedo ngomdlalo

Click on blocks next to each other and match them to get a higher score.

ngqikelelo

Highscore: Ewe
Purchases: Hayi
Akho manqaku afakiweyo okwangoku

Izimvo

asifumenekanga isimvo